จากสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ในปัจจุบัน ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก เชื่อว่าส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแก่มนุษยชาติเป็นอย่างยิ่ง ทั้งวิถีชีวิตเดิม ๆ ที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือและป้องกันจากเจ้าไวรัสร้าย เช่น การเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร, ทางานแบบ work from home, คัดกรองอุณหภูมิร่างกายในทุกสถานที่ที่เราไปกัน, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องออกจากบ้าน ข้อปฏิบัติดังกล่าวเป็นวิธีลดการแพร่เชื้อที่ทุกคนต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้องทั้งตัวเราเองและรับผิดชอบต่อคนในสังคม ให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

“แต่รู้กันหรือไม่…
การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกวัน
หลายงานวิจัยพบว่ามีผลทาให้เกิดภาวะตาแห้งกันมากขึ้น
เรียกว่า Mask-Associated Dry Eyes (MADE) ”

ทำไมสวมหน้ากากอนามัยแล้วทาให้ตาแห้ง?

ก่อนอื่นอยากให้ทุกคนมาทาความรู้จักกับสาเหตุของภาวะตาแห้งกันก่อนนะคะ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สาเหตุหลัก คือ

  • การสร้างนาตาได้น้อย พบได้ในโรคประจาตัวบางโรค หรือการรับประทานยาบางชนิด เป็นต้น
  • การระเหยเร็วของนาตา พบได้ในผู้ที่มีการอุดตันของต่อมไขมันเปลือกตา พฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างการจ้องอยู่หน้าสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์นาน ๆ เป็นต้น

อาการตาแห้งจากการสวมใส่หน้ากากอนามัย ก็เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมในวิถีชีวิตแบบ new normal ที่ส่งผลให้น้าตามีการระเหยมากขึ้น เพราะเวลาที่เราหายใจออก ลมหายใจที่ออกมาผ่านช่องว่างของหน้ากากเป่าเข้าลูกตา เมื่อบ่อย ๆ เข้าก็อาจเกิดอาการตาแห้งตามมาได้

แล้วอาการตาแห้งมีอะไรบ้าง?

ภาวะตาแห้งจะพบอาการไม่สบายตาต่าง ๆ เช่น คันตา ระคายเคืองตา รู้สึกเหมือนมีอะไรเข้าตา ตาแดง น้าตาไหล เมื่อตรวจทางคลินิกด้วยเครื่องมือพิเศษอาจพบเป็นจุด ๆ บนกระจกตา

เราจะมีแนวทางในการปกป้องดวงตาได้อย่างไรบ้าง?

อ่านมาถึงตรงนี้ทุกท่านอย่าเพิ่งตกใจกันนะคะ อย่างไรก็ตาม การสวมใส่หน้ากากอนามัยยังเป็นสิ่งที่จาเป็นต้องทาเพื่อปกป้องตัวเราจากเชื้อ COVID-19 และวันนี้ทางเราจะมาแนะนาวิธีปฏิบัติตัวในการสวมหน้ากากอนามัยพร้อม ๆ กับดูแลดวงตากันค่ะ

  • สวมหน้ากากอนามัยด้วยวิธีที่ถูกต้อง กรณีที่เป็นหน้ากากแบบทางการแพทย์ จะมีด้านหนึ่งที่มีลวดอยู่ ให้สวมด้านที่เป็นลวดไว้ด้านบนและปรับลวดตามรูปทรงจมูกและใบหน้าให้แนบชิด
  • ควรเลือกสวมใส่หน้ากากอนามัยที่พอดีกับใบหน้าของตัวเอง ไม่หลวมเกินไป
  • กรณีที่เป็นหน้ากากผ้า ให้ใช้เทปปิดทับหน้ากาก เพื่อป้องกันลมเป่าเข้าตา แนะนาเทปแบบที่เรียกว่า micropore จะช่วยลดอาการแพ้ เหมาะสาหรับผิวบอบบาง
  • หลีกเลี่ยงการอยู่ในห้องแอร์ ลมเป่าตา และลดเวลาการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • เมื่อทากิจกรรมที่ต้องใช้สายตาอย่าลืมพักสายตา กะพริบตาบ่อย ๆ
  • หากรู้สึกมีอาการตาแห้ง ให้ใช้น้าตาเทียมหยอด จะช่วยเรื่องความไม่สบายตาได้ สามารถขอคาปรึกษาและวิธีการใช้ที่ถูกต้องจากจักษุแพทย์ เภสัชกร หรือนักทัศนมาตรที่ร้านแว่นตาศรีตรังของเราได้ค่ะ
  • สาหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องตาแห้งมาก แนะนาตัดแว่นตา สวมแว่นปกป้องดวงตาเป็นอีกทางเลือกที่ดีค่ะ

แล้วพบกับสาระดี ๆ เกี่ยวกับดวงตาและสายตากับ ร้านแว่นตาศรีตรังวิชั่นแคร์ โรงช้าง ม.อ.หาดใหญ่ คราวหน้านะคะ ….. 🙂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top