สายตาเอียงคืออะไร?

มีหลายคนยังมีความเข้าใจที่ผิด ๆ ว่าสายตาเอียงเกิดจากการนอนเล่นโทรศัพท์ เขียนหรืออ่านหนังสือเอียง ๆ แต่แท้ที่จริงแล้วสายตาเอียงเกิดจากการที่ความโค้งของกระจกตาและเลนส์ไม่เท่ากัน จึงทำให้มีจุดโฟกัสในตามีมากกว่า 1 ตำแหน่ง ลองนึกภาพตามง่าย ๆ กระจกตาของคนสายตาปกติหรือคนที่มีค่าสายตาสั้นและยาว จะรูปร่างคล้ายลูกฟุตบอล แต่กระจกตาคนที่สายตาเอียงจะเป็นลักษณะลูกรักบี้แทน คือมีแนวหนึ่งจะความโค้งมากกว่าอีกแนวหนึ่ง

(ก) กระจกตากรณีสายตาปกติ หรือในคนที่มีเฉพาะค่าสายตาสั้นหรือสายตายาว จะคล้ายลูกบอล
(ข) กระจกตากรณีมีสายตาเอียง อาจจะมีสายตาสั้น หรือสายตายาวร่วมด้วยก็ได้ คล้ายลูกรักบี้
เวลาที่พูดถึงสายตาเอียงจึงต้องระบุแนวองศาหรือแกนเอียงด้วย มีตั้งแต่แกนที่ 0-180 องศา

หากแบ่งประเภทของสายตาเอียงตามแนวแกนเอียงแล้วจะแบ่งได้ 3 ประเภท

  1. With-the-rule (WTR) คือสายตาเอียงองศาในแนวนอน แกน 0-30 ͦ และ 150-180 ͦ
  2. Against-the-rule (ATR) คือสายตาเอียงองศาในแนวตั้ง แกน 60-120 ̊
  3. Oblique astigmatism (OBL) คือสายตาเอียงองศาในแกนเฉียง มีตั้งแต่แกนเนว 30-60 ̊ และ 120-150 ̊
แสดงประเภทของสายตาเอียงแบ่งตามแนวองศาเอียง ที่มา http://www.njcponline.com/viewimage.asp?img=NigerJClinPract_2018_21_4_456_229078_f1.jpg

โรคทางตาบางโรคอาจทำให้เกิดสายตาเอียงได้ เช่น โรคต้อเนื้อ ที่มีพังผืดของเยื่อบุตายื่นเข้ากระจกตา ทำให้รูปร่างของกระจกตาไม่เรียบ, หรือโรคกระจกตาโป่งพอง ที่เกิดจากกระจกตาบางส่วนบางตัวลง เกิดการนูนตัวขึ้น ทำให้กระจกตาบิดเบี้ยวได้เช่นกัน เป็นต้น เมื่อกระจกตาไม่เรียบ ความโค้งมีการเปลี่ยนแปลง  ทำให้เกิดสายตาเอียงได้

อาการของคนสายตาเอียง

  • การมองเห็นจะพร่ามัว เห็นเป็นเงาหรือถ้าเอียงมากจะเห็นเหมือนภาพซ้อน
  • เมื่อมองแสงไฟเวลากลางคืนจะเห็นฟุ้ง ๆ แสงไฟเป็นเส้น ๆ
  • มีอาการน้ำตาไหล แพ้แสงและแสบตา
  • มีอาการที่เรียกว่า “ตาเพลีย” เกิดจากการที่มักจะหยีตา ทำให้ปวดหัว ปวดกระบอกตาได้

การแก้ไขรักษาผู้ที่เป็นสายตาเอียง

  • ใช้แว่นสายตาแก้ไขสายตาเอียง ใช้เลนส์ที่เรียกว่าเลนส์กาบกล้วยหรือเลนส์ทรงกระบอก ซึ่งจะเป็นเลนส์ที่มีกำลังในแนวใดแนวหนึ่ง
  • คอนแทคเลนส์ ทั้งชนิดนิ่มและชนิดกึ่งแข็ง สามารถแก้ไขสายตาเอียงได้ ขึ้นกับชนิดและขนาดกำลังของค่าสายตาเอียง
  • การผ่าตัดแก้ไขปัญหาสายตาเอียง เป็นการปรับเปลี่ยนรูปร่างและความโค้งของกระจกตา เช่น การทำ LASIK

ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของผู้ที่มีภาวะสายตาเอียงในการใส่แว่นคือในเรื่องการปรับตัว ที่อาจจะมีอาการเห็นภาพบิดเบือน เส้น หรือเสาตรง ๆ บิดเบี้ยวได้ โดยเฉพาะในผู้ที่เพิ่งสวมใส่แว่นที่มีค่าสายตาเอียงเป็นครั้งแรก อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวในช่วงแรกประมาณ 1-2 สัปดาห์ขึ้นกับแต่ละบุคคล ค่ากำลังของสายตาเอียงและแนวองศาที่เอียงด้วย ค่ากำลังเอียงยิ่งมาก หากใส่ครั้งแรกอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวมาก ส่วนแกนเอียงนั้น สายตาเอียงประภท With-the-rule จะปรับตัวได้ง่ายสุด รองลงมาคือ Against-the–rule และ Oblique ตามลำดับ

แต่ในบางเคสหากตรวจพบสายตาเอียงกำลังเยอะ ๆ เช่นในเคสของเด็ก จำเป็นที่จะต้องจ่ายเต็มตามค่าสายตาที่วัดได้ เพื่อป้องกันและรักษาภาวะสายตาขี้เกียจให้ได้ผลดีที่สุด หากในช่วงแรกที่เริ่มใส่มีปัญหาในการปรับตัวผู้ปกครองอาจจะต้องให้ความร่วมมือ พยายามให้ลูกใส่แว่นให้บ่อยที่สุด ธรรมชาติของเด็กจะมีการปรับตัวได้ไวกว่าผู้ใหญ่ ใช้เวลาไม่นานจะสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top