Month: March 2021

ตาเขจริง VS ตาเขเทียม

ตาเขจริง VS ตาเขเทียม

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ “ตาเข” กันค่ะ ตาเข หรือตาเหล่ คือแนวทิศทางของลูกตาที่ผิดปกติ หรือตาทั้งสองข้างไม่ได้อยู่ตำแหน่งตรงกลางเมื่อมองตรง พบได้ทั้งตาเขเข้า ตาเขออก ตาเขในแนวตั้ง เป็นต้น สาเหตุที่ทำให้เกิดตาเขนั้นมีหลายอย่าง เช่น การส่งสัญญาณของเส้นประสาทสมอง การทำงานของกล้ามเนื้อตา ปัญหาค่าสายตา การเพ่งที่ผิดปกติ และอีกหลากหลายสาเหตุที่อาจทำให้เกิดภาวะตาเข ตาเหล่ได้ ในวันนี้เราจะมากล่าวถึงตาเขประเภทหนึ่งที่เรียกว่า ตาเขเข้าเทียม (Pseudoesodeviation) ซึ่งเป็นตาเขที่มักพบได้บ่อย โดยเฉพาะในเด็กเล็กประเทศแถบเอเชียบ้านเรา เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ที่ได้อ่านบทความนี้ทำความเข้าใจเพิ่มเติม และคลายความกังวลได้ ตาเขเข้าเทียม คืออะไร? เด็กบางคนเมื่อมองตรง สังเกตด้วยตาเปล่าแล้ว จะดูเหมือนมีตาเขเข้าใน แต่เมื่อตรวจทางคลินิกจะไม่พบว่ามีภาวะตาเข สาเหตุเนื่องมาจากเด็กเล็กมักมีดั้งจมูกแบน เนื้อบริเวณสันจมูกห่างกันมาก ทำให้เนื้อบริเวณหัวตาเข้าใกล้ตาดำ จนดูเหมือนคล้ายตาเขเข้าใน วิธีแยกความแตกต่างตาเขจริงและตาเขเทียม ทำได้ง่าย ๆ คือ ใช้ไฟฉายส่องตรงกลางระหว่างตา แล้วสังเกตจุดไฟที่สะท้อนตรงกลางตาดำทั้งสองข้าง หากจุดไฟตกตรงกลางตาดำพอดีในทั้งสองตา แสดงว่าเป็นตาเขเข้าเทียม แต่หากไฟที่ส่อง ตกสะท้อนออกทางด้านหางตาในตาข้างใดข้างหนึ่ง แสดงว่าตาข้างนั้นมีตาเขเข้าใน ส่วนตาอีกข้างที่ไฟตกสะท้อนตรงกลาง คือตาเด่นที่ใช้มองเป็นหลัก หากพบกรณีแบบนี้ แนะนำให้พาลูกน้อยพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินการมองเห็นเพิ่มเติม สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่พบลูกหลานมีลักษณะคล้ายตาเขเข้าเทียมนั้น ไม่ต้องวิตกกังวลไปนะคะ เพราะเมื่อ ร่างกายเติบโตขึ้น […]

Scroll to Top