Category: โรคตา

มาทาความเข้าใจเรื่อง ตาแห้ง กับ COVID-19 กันเถอะ !

มาทาความเข้าใจเรื่อง ตาแห้ง กับ COVID-19 กันเถอะ !

จากสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ในปัจจุบัน ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก เชื่อว่าส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแก่มนุษยชาติเป็นอย่างยิ่ง ทั้งวิถีชีวิตเดิม ๆ ที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือและป้องกันจากเจ้าไวรัสร้าย เช่น การเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร, ทางานแบบ work from home, คัดกรองอุณหภูมิร่างกายในทุกสถานที่ที่เราไปกัน, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องออกจากบ้าน ข้อปฏิบัติดังกล่าวเป็นวิธีลดการแพร่เชื้อที่ทุกคนต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้องทั้งตัวเราเองและรับผิดชอบต่อคนในสังคม ให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน “แต่รู้กันหรือไม่… การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกวัน หลายงานวิจัยพบว่ามีผลทาให้เกิดภาวะตาแห้งกันมากขึ้น เรียกว่า Mask-Associated Dry Eyes (MADE) ” ทำไมสวมหน้ากากอนามัยแล้วทาให้ตาแห้ง? ก่อนอื่นอยากให้ทุกคนมาทาความรู้จักกับสาเหตุของภาวะตาแห้งกันก่อนนะคะ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สาเหตุหลัก คือ การสร้างนาตาได้น้อย พบได้ในโรคประจาตัวบางโรค หรือการรับประทานยาบางชนิด เป็นต้น การระเหยเร็วของนาตา พบได้ในผู้ที่มีการอุดตันของต่อมไขมันเปลือกตา พฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างการจ้องอยู่หน้าสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์นาน ๆ เป็นต้น อาการตาแห้งจากการสวมใส่หน้ากากอนามัย ก็เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมในวิถีชีวิตแบบ new normal ที่ส่งผลให้น้าตามีการระเหยมากขึ้น เพราะเวลาที่เราหายใจออก ลมหายใจที่ออกมาผ่านช่องว่างของหน้ากากเป่าเข้าลูกตา […]

โรคเบาหวานขึ้นตา คืออะไร

โรคเบาหวานขึ้นตา คืออะไร

โรคเบาหวานขึ้นตา คืออะไร ปัจจุบันคนไทยเป็นโรคเบาหวานกันเพิ่มมากขึ้น โรคเบาหวานถือว่าเป็นโรคเรื้อรัง รักษาไม่หายขาด วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรคเบาหวานกันให้มากขึ้นกันค่ะ โดยเฉพาะโรคเบาหวานที่มีผลต่อดวงตาและการมองเห็น โรคเบาหวานนั้น คือโรคที่เกิดจากความบกพร่องของฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลิน ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากกลุ่มเซลล์ในตับอ่อน มีหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือด ในกลุ่มคนที่เป็นเบาหวาน เมื่อเจาะเลือดตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากที่อดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง (Fasting plasma glucose) จะพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงมากกว่าหรือเท่ากับ 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ประเภทของโรคเบาหวาน สามารถจำแนกได้ 4 ประเภท ดังนี้ เบาหวานชนิดที่ 1 เกิดจากการที่เซลล์ตับอ่อนถูกทำลาย ทำให้ร่างกายขาดอินซูลิน มักจะพบในเด็ก เบาหวานชนิดที่ 2 เกิดจากภาวะดื้ออินซูลิน ส่งผลให้น้ำตาลในเลือดสูง มักพบในผู้ใหญ่ หรือในบุคคลที่มีน้ำหนักเกิน เป็นเบาหวานประเภทที่พบบ่อยสุด เบาหวานขณะตั้งครรภ์ เนื่องจากร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอ สามารถเกิดได้ทุกระยะการตั้งครรภ์ แต่มักเกิดช่วงไตรมาสที่ 2-3 ของการตั้งครรภ์ โรคเบาหวานที่มีสาเหตุจำเพาะ เช่น โรคของตับอ่อน โรคทางต่อมไร้ท่อ ยาสเตียรอยด์ เป็นต้น   สิ่งที่น่ากังวลในผู้ที่มีภาวะเบาหวานคือภาวะแทรกซ้อนจากโรค เพราะหากผู้ป่วยไม่ควบคุมระดับน้ำตาลให้ดี สามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้หลายระบบของร่างกาย ทั้งแต่ระบบหลอดเลือดและหัวใจ […]

Scroll to Top