TOKAI

TOKAI เป็นบริษัทในประเทศญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2482 มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาความสามารถในการมองเห็นและคุณภาพชีวิตมนุษย์อย่างต่อเนื่องผ่านทางผลิตภัณฑ์ทางสายตาที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นและความสามารถด้านเทคโนโลยีช่วยให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ผลิตเลนส์แว่นตาเฉพาะทางที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพื่อตอบสนองภารกิจสำคัญ คือการดูแลดวงตาของผู้คน

Scroll to Top