บริการของเรา

การตรวจวัดสายตากับทางร้านแว่นตาศรีตรัง จะตรวจโดยนักทัศนมาตรหรือหมอสายตา จบปริญญาตรีหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (ทศ.บ) 6 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเฉพาะทางด้านสายตาและการมองเห็น ดังนั้น ทางร้านของเราจะให้ความสำคัญกับ Vision care ทั้งด้านสุขภาพตาและการตรวจวัดสายตาที่ละเอียดตามหลักทัศนมาตรศาสตร์ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน เพื่อความแม่นยำที่สุด

          การตรวจสายตากับทางร้านแว่นตาศรีตรังจะมีให้บริการทั้งตรวจวัดให้ฟรี สำหรับตรวจเบื้องต้น และการตรวจแบบละเอียด จะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจ 500 บาท เชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าการตรวจสองแบบนี้แตกต่างกันอย่างไร งั้นเรามาดูรายละเอียดกันค่ะ

ตรวจเบื้องต้น

สำหรับผู้ที่อยากตรวจเพื่อประเมินระดับการมองเห็นในเบื้องต้น ทางร้านมีบริการตรวจให้ฟรีด้วยเครื่อง Autorefractometer จะเป็นการหาค่าสายตาคร่าว ๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

สำหรับประเมินการมองเห็นเบื้องต้น อ๊ะ! แต่จะใช้ตัดแว่นสายตาเลยยังไม่ได้นะคะ

ตรวจแบบละเอียด

การตรวจแบบละเอียด เราจะให้ความสำคัญตั้งแต่การซักประวัติ ทั้งประวัติสุขภาพตาและสุขภาพกาย พฤติกรรมการใช้สายตา เพื่อนำมาประเมินการมองเห็น วางแผนการตรวจสายตา ให้คำแนะนำและเลือกจ่ายแว่นตา เลนส์ตาที่มีรายละเอียดมากมาย

เพื่อให้แว่นสายตาที่ลูกค้าจะได้รับนั้น เป็นแว่นที่ดีและเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละท่านมากที่สุด

หลังขั้นตอนการซักประวัติ จะเป็นการตรวจหาค่าสายตาเบื้องต้นด้วยเครื่อง Autorefractometer หรือตรวจด้วย Retinoscopy จากนั้นจะตรวจละเอียดด้วยเครื่อง Phoropter หรือเจ้าเครื่องหัวกะโหลก ที่สามารถดหาค่าสายตาสั้น ยาว เอียงได้ละเอียดยิ่งขึ้น รวมถึงหาค่า Addition หรือค่าสายตาอ่านหนังสือในผู้ที่เริ่มมีปัญหาสายตายาวตามวัย เรียกได้ว่าจะตรวจทั้งการมองเห็นทั้งระยะไกลและระยะใกล้เลยค่ะ

นอกจากปัญหาเรื่องค่าสายตา ทางร้านแว่นตาศรีตรังยังมีบริการการตรวจพิเศษอื่น ๆ ซึ่งจะประเมินตามปัญหาการมองเห็นที่แตกต่างกันในลูกค้าแต่ละราย

ตรวจพิเศษอื่น ๆ

  • ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อตา

หลายท่านอาจนึกสงสัยว่าปัญหาของกล้ามเนื้อตาคืออะไรบ้าง สำคัญอย่างไร

อาการที่เกิดสาเหตุของกล้ามเนื้อตามีหลายอย่างเลยค่ะ แต่ไม่ค่อยมีคนรู้และให้ความสำคัญ เช่น บางคนอ่านหนังสือได้สักพัก เริ่มเกิดอาการตาล้า ปวดตา ทนอ่านหนังสือต่อไม่ได้ (อาการนี้ไม่นับรวมกับความขี้เกียจอ่านนะคะ 555) ทั้งที่เคยตรวจวัดค่าสายตาแล้วปกติดี อาการไม่สบายตาต่าง ๆ  หรือไปจนถึงในกรณีขตาเหล่ ตาเข ตาขี้เกียจ อาจสัมพันธ์กับระบบการทำงานของกล้ามเนื้อตาทั้งสองข้างของเราได้ค่ะ กรณีที่ตรวจพบความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อตา ทางร้านมีคำแนะนำและวิธีการรักษา ตั้งแต่แว่นสายตาเพื่อแก้ไขรักษาที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล ตลอดไปจนถึงให้คำแนะนำการทำบริหารกล้ามเนื้อตา หรือประเมินการรักษาส่งต่อจักษุแพทย์เฉพาะทางต่อไปค่ะ

สุขภาพตาเป็นอีกเรื่องที่ทางร้านเราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทางร้านมีบริการการตรวจสุขภาพตาด้วยเครื่อง Slit lamp ซึ่งเป็นเสมือนกล้องขยายเพื่อตรวจดูสุขภาพดวงตาในส่วนหน้าได้ ตั้งแต่เปลือกตา กระจกตา เยื่อบุตาขาว ม่านตา ไปจนถึงเลนส์ตา เพื่อที่เราจะได้ดูแลดวงตาและการมองเห็นของลูกค้าเราได้อย่างครบวงจร

นอกจากแว่นตา ทางร้านมีจำหน่ายคอนแทคเลนส์ เราจะมีบริการเลือกคอนแทคเลนส์ที่เหมาะสมกับค่าสายตาและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละท่าน มีการตรวจฟิตติ้งที่ละเอียด สำหรับใครที่ยังไม่เคยใส่ ทางร้านจะมีบริการการสอนวิธีใส่ การทำความสะอาด และการดูแลรักษาที่ถูกต้องให้ด้วยค่ะ

นอกจากนี้ยังมีเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น การตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่อง Ophthalmoscope, ตรวจตาบอดสี ด้วย Ishihara test, ตรวจการมองเห็นภาพสามมิติด้วย Stereopsis test, ตรวจการทำงานการเพ่ง การตรวจประเมินลานสายตา เป็นต้น

ทางร้านจะให้ความสำคัญไปจนถึงการขั้นตอนการบันทึกค่า PD หรือความห่างระหว่างกลางตาดำแต่ละข้าง รวมถึงการหาค่าพารามิเตอร์อื่น ๆ ของแว่นตา เพื่อให้คุณได้รับแว่นสายตาที่ดีสุด

ในการตรวจแบบละเอียดนี้จะคิดค่าใช้จ่าย 500 บาท ลูกค้าจะได้รับบริการการตรวจข้างต้น ทางร้านเราจะประเมินขั้นตอนการตรวจขึ้นกับปัญหาสายตาและความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย โดยลูกค้าจะได้ใบค่าสายตาและผลการตรวจจากทางร้าน และพิเศษสำหรับลูกค้าที่ตัดแว่นสายตากับทางร้านแว่นตาศรีตรัง ทางเราจะบริการให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจค่ะ

Scroll to Top