Category: Uncategorized

สายตาขี้เกียจ

สายตาขี้เกียจ

จากที่เคยเขียนบทความสายตาขี้เกียจลงเพจของร้าน และได้รับการความสนใจเป็นอย่างมาก ทำให้เห็นได้ว่าภาวะสายตาขี้เกียจ เริ่มเป็นที่เข้าใจและได้รับความตื่นตัวมากขึ้น วันนี้แอดมินจึงตั้งใจรวบรวมข้อมูลเกียวกับปัญหาสายตาขี้เกียจมาพูดกันเพิ่มเติมกันค่ะ   สายตาขี้เกียจ (Lazy eye) หรือศัพท์ในทางการแพทย์เราจะเรียกว่า แอมไบลโอเปีย (Amblyopia) เป็นปัญหาสายตาที่เกิดจากพัฒนาการทางการเห็นถูกชะงักหรือรบกวนด้วยปัจจัยต่าง ๆ อาจเป็นภาวะตาเหล่ ตาเข ปัญหาค่าสายตา หรือโรคตา ความผิดปกติเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการพัฒนาการการมองเห็นได้และเกิดสายตาขี้เกียจตามมา ซึ่งอาจเกิดได้ทั้งในตาข้างเดียวหรือทั้งสองตาก็ได้ ขึ้นกับสาเหตุค่ะ ก่อนอื่นอยากให้ทุกคนมาทำเข้าใจในเรื่องพัฒนาการทางการมองเห็นของคนเรากันค่ะ เนื่องจากว่า ดวงตาคนเรานั้นมีการพัฒนาตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์มารดา จนลืมตามาดูโลกภายนอกแล้ว ดวงตาและระบบการมองเห็นจะยังไม่สมบูรณ์ และมีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งล่วงเข้าวัย 6-8 ขวบ พัฒนาการของดวงตาและการมองเห็นจึงจะสมบูรณ์เต็มที่ และในระหว่างช่วงวัยก่อน 8 ขวบนี้ หากมีความผิดปกติที่ไปรบกวน ไม่ได้การกระตุ้นที่เพียงพอแล้ว สมองของคนเราจะเริ่มมีการปรับตัว เพิกเฉยต่อต่อตาข้างนั้น จนเกิดเป็นปัญหาสายตาขี้เกียจ อุบัติการณ์การเกิดสายตาขี้เกียจในเด็กวัยก่อน 8 ขวบนั้น พบได้ประมาณ 2-4% อาจจะดูเป็นตัวเลขที่ไม่มาก แต่การรักษาถือว่ายากและต้องมีการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทั้งหากไม่ได้รับการรักษาให้ทันและถูกต้อง ก็ย่อมมีผลต่อการมองเห็นไปตลอดชีวิต สำหรับประเภทของสายตาขี้เกียจ แบ่งตามสาเหตุการเกิดได้ดังนี้ ตาเหล่ ตาเข (Strabismic amblyopia) […]

Scroll to Top